MENU

Bogor en tB Projects tekenen overeenkomst voor 20 unieke villa's op Landgoed Rijnhuizen in Nieuwegein

Bogor Projectontwikkeling B.V. en tB Projects ontwikkelen het bouwplan ‘De Boskamer’ in Nieuwegein. Een ontwikkeling met twintig karakteristieke villa’s in de historische omgeving van Landgoed Rijnhuizen, tussen het oude fort Jutphaas en Kasteel Rijnhuizen. Op woensdag 16 juni was er met wethouder Hans Adriani van de gemeente Nieuwegein op de toekomstige bouwlocatie een officieel tekenmoment voor de anterieure overeenkomst: een bijzondere mijlpaal in een onderscheidend project. 

Een ontwikkeling zoals De Boskamer komt maar zeer zelden voorbij. De twintig karakteristieke villa’s van De Boskamer zijn immers gesitueerd op een unieke locatie aan de rand van de historische kasteeltuin van Kasteel Rijnhuizen. 

De ontwikkeling vergde een intensief traject, waarbij het behoud van de karakteristieke waarden van de historische omgeving leidend was. Op een zorgvuldige manier is er met specialisten een bouwplan ontwikkeld rondom de historische elementen van het landgoed, zoals monumentale bomen en natuur. Op deze wijze blijft de cultuurhistorische waarde van het landgoed bewaard voor nu en in de toekomst. In het plan is rekening gehouden met klimaatadaptieve maatregelen en het uitgangspunt is dat de woningen energieneutraal tot energiepositief worden opgeleverd. Basis voor het welslagen van de ontwikkeling is ook de professionele en prettige meerjarige samenwerking met de gemeente Nieuwegein. 

“De Boskamer maakt het mogelijk om in Nieuwegein op een unieke plek te wonen, vrijwel in de tuin van kasteel Rijnhuizen”, aldus wethouder Hans Adriani (wonen, bouwen, ruimte en financiën) van gemeente Nieuwegein. “De toevoeging van deze villa’s maakt het woningaanbod in de wijk compleet. Rijnhuizen heeft hiermee op het gebied van wonen voor iedereen wat wils. Voor starters, alleenstaanden, stellen, gezinnen met kinderen en senioren. Met daarnaast nog ruimte voor kantoren wordt Rijnhuizen steeds meer een gemengde leefwijk.” 

Op dit moment werken Bogor en tB Projects aan de nadere uitwerking van het bouwplan in aanloop naar de omgevingsvergunningsaanvraag en daaropvolgend de start verkoop, die naar verwachting in het derde kwartaal van 2021 plaatsvindt. 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de projectwebsite www.deboskamer.nl