MENU

Eigentijdse visie

Wij hebben een eigentijdse visie op vastgoed. Toekomstgericht en in de eerste plaats toekomstbestendig. Naast de wensen en eisen van gebruikers leggen we onze focus daarom ook op milieu, planologie en mobiliteit. Inspelend op de dag van morgen ontwikkelen wij gebouwen en woningen die duurzaam én energiebesparend zijn.

Scroll voor meer
Bogor - Goed Fundament

Goed fundament

Elk vastgoedproject begint met een draagvlak. Onze kracht ligt in het vinden van een oplossing waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden. Zo leggen we het fundament voor een succesvol project.

Voor eigen rekening en risico

Zowel in Nederland als in het buitenland, participeren wij in uiteenlopende vastgoedprojecten en evenzoveel samenwerkingsverbanden. Hierin hebben we steevast een sturende rol. De meeste projecten ontwikkelen wij voor eigen rekening en risico. Vaak gedeeltelijk, soms volledig en in een enkel geval verzorgen we alleen het projectmanagement. Deze sturende rol zorgt ervoor dat wij tot in detail op de hoogte zijn van elke fase. Van de vergunning tot aan de oplevering.

Professioneel team

Maatschappelijk betrokken

Bogor Projectontwikkeling is betrokken en gedreven. Een sterke combinatie die we niet alleen in ons werk met veel enthousiasme inzetten. We vinden het belangrijk om ook elders ons steentje bij te dragen. We ondersteunen jaarlijks materieel en/of financieel een aantal concrete projecten. Lokale initiatieven die altijd raakvlak hebben met jongeren en onderwijs.

Projecten waar wij aan bijdragen:

Sunshine 4 kids

Bogor heeft gedurende een jaar het salaris van een van de assistenten voor haar rekening genomen.

Amani Primary School in Kenia

Bogor heeft bijgedragen aan de opbouw van de school. Na de oplevering is de school overgedragen aan de lokale bevolking.

Kebene Children's Home

De meisjesslaapzaal is verbouwd en het dak is gerepareerd.

Isuru Preschool in Sri Lanka

Bogor heeft bijgedragen aan de bouw van de school