MENU

Privacy

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring voor bezoekers geldt voor iedereen die de website van Fourdesign bezoekt.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Fourdesign neemt uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens van u doordat u gebruik maakt van onze website, van onze diensten en ook omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Wij doen ons best om de gegevens die u aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en geeft ook zo duidelijk mogelijk aan waarom wij deze verzamelen.

In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Fourdesign in deze een zogenaamde: verantwoordelijke.

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van u als website bezoeker

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact.
  • Locatiegegevens
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Minderjarigen
Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering bij toestemming van ouders of voogd. Fourdesign kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Schending van privacy
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hallo@fourdesign.nl Wij zullen dan deze informatie onmiddellijk verwijderen.